Snoopy Bodega Makkerturnering uge 40-2022

Kvart bord 2 kl. 13.30

  1. 1 Spiller 1 - Spiller for Spillested 1
  2. 2 Spiller 2 - Spiller for Spillested 2
  3. 3 Annie & Jan - Spiller for Mørkhøj / Skipperstuen
  4. 4 Spiller 4 - Spiller for Spillested 4
1
2
3
4
Point
Score
P/S
Stilling#
1
0
0
1
2
0
0
1
3
0
0
1
4
0
0
1