Singleturnering Bodega Inn (Nærum Bodega) 2024 uge 5

Onsdag d. 31. januar kl. 18.00

  1. 1 Fj8 - Spiller for SlukEfter
  2. 2 Stephan Kromann - Spiller for Chimpansen
  3. 3 Jan Petersen - Spiller for Bodega Inn
  4. 4 Frank Holmqvist - Spiller for Mørkhøj Bodega
1
2
3
4
Point
Score
P/S
Stilling#
1
0
0
1
2
0
0
1
3
0
0
1
4
0
0
1